Výzva k úhradě poplatku za odpad

kukabus

Připomínáme povinnost do 31. března 2016 zaplatit poplatek za odpad. Sazba poplatku pro rok 2016 činí 500 Kč na osobu a lze ho uhradit v hotovosti do pokladny odboru majetku města a komunálního hospodářství v zadním traktu budovy na nám. TGM 29 nebo v Občanském informačním centru v ul. Olomoucká 2.

Poplatek lze také uhradit bezhotovostně na účet města č. 19-1283386349/0800 nebo 19-1929591/0100 pod přiděleným variabilním symbolem. Nadále můžete používat variabilní symbol přidělený v předešlých letech, nebo si lze telefonicky či e-mailem požádat o přidělení nového. Na případné dotazy Vám rádi odpovíme na telefonních číslech 461 353 138 nebo 461 353 145.

Dále upozorňujeme na splatnost poplatku ze psů - do 30. dubna.


Vytvořeno 8.3.2016 23:04:06 | přečteno 1017x | dagmar.zouharova