Výzva vlastníkům budov

Město Moravská Třebová připravuje v letošním roce výměnu tabulek čísel popisných na všech budovách v částech města Město a Předměstí. Důvody jsou dva - jednak absence tabulek s čísly popisnými na řadě budov, jednak špatný stav většiny tabulek připevněných. Nové tabulky budou mít stejnou velikost a tvar jako stávající tabulky čísel orientačních, budou však modré. Tabulka s číslem popisným musí být umístěna nad tabulkou s číslem orientačním. V této souvislosti důrazně vyzývám všechny vlastníky, kteří nemají své nemovitosti označeny tabulkami s čísly orientačními (červené tabulky s číslem a názvem ulice, případně části Boršov, Sušice, Udánky), aby tak neprodleně učinili. Povinnost takto označit budovy byla stanovena městským úřadem a tyto nové tabulky byly plošně vydávány v roce 1998. 20 vlastníků si tyto tabulky nevyzvedlo a jsou stále k dispozici v OIC v budově městského úřadu na ul. Olomoucké. U objektů postavených po tomto datu měli a mají vlastníci povinnost si je zajistit sami na základě pokynů odboru výstavby a územního plánování.V případě ztráty tabulky s číslem orientačním je možno dohodnout si zhotovení nové u firmy DELTA - REKLAMA, Trávníček Rudolf, ul. Brněnská č.o. 19, tel. 461312640.Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

Vytvořeno 23.4.2007 13:48:24 | přečteno 378x | ernest