Z nádraží zmizela stará nemocná vrba

kácení vrby.jpg

Vrba bílá, která doprovázela na autousovém nádraží kroky několika generací cestujících i ostatních chodců, vzala mezi svátky za své. Strom byl ve velmi špatném stavu, jádro bylo kompletně vyhnilé a strom hrozil pádem. Kácení vrby proběhlo na základě rozhodnutí MÚ o povolení kácení.

Vyjádření odboru životního prostředí MěÚ:

Skupina 2 ks vrby bílé rostoucí na hranici areálu autobusového nádraží a areálu obchodního domu „Kubík“ byla dlouhodobě vystavena stresové zátěži spočívající zejména ve vláhovém deficitu a zvýšenému zasolování bezprostředního okolí v zimním období. Důsledkem bylo postupné prosýchání korun stromů. Na dřevinách byl v minulosti několikráte prováděn bezpečností, zdravotní i redukční řez tak, aby zůstala zachována provozní bezpečnost obou dřevin. V současné době byl zdravotní stav jednoho stromu nevyhovující do té míry, že byla oprávněná obava jeho vyvrácení do prostoru silně frekventovaného aut. nádraží. Prakticky po celé délce hlavního kmenu byla otevřená dutina, do které zatékala voda, a úměrně tomu postupovala hniloba (viz foto v příloze). Strom byl výrazně nakloněn ve směru nad příjezdovou komunikaci. S postupující změnou těžiště stromu hrozilo při větrných poryvech jeho vyvrácení a škoda většího rozsahu, případně ohrožení zdraví a života.

Vyjádření Technických služeb:

Pařez bude v nejbližší době odfrézován (čekáme na souběh více pařezů). Plocha v okolí stromu je jen z části města (parc č. 735 a 685/3). Plochu v majetku města opravíme s výhledem zřízení kontejnerového stání pro oblast autobusové nádraží a okolí.

PřílohaVelikost
ikona souborustará vrba262.54 KB
Vytvořeno 7.1.2013 13:21:22 | přečteno 430x | ernest