Za špatné parkování město vyinkasovalo přes sto tisíc korun

patné parkování-)).jpg

Přes tisíc dvě stě telefonických a ústních oznámení od občanů přijali za uplynulý rok strážníci městské policie. Řešili především přestupky na úseku občanského soužití a veřejného pořádku či porušování pravidel provozu na pozemních komunikacích. Sami strážníci při pochůzkové a hlídkové kontrolní činnosti zjistili dalších téměř sto padesát vážných nedostatků nebo porušení obecně závazných norem a zasadili se o jejich nápravu. K dalšímu šetření na Obvodní oddělení Policie ČR pak byly předány na čtyři desítky případů důvodného podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu.

Správním orgánům obce bylo předáno celkem 110 oznámení o podezření ze spáchání přestupků. Z tohoto výčtu bylo 42 podezření ze spáchání přestupku předáno k dalšímu projednání odboru kancelář starosty a tajemníka a dalších 67 oznámení o podezření ze spáchání přestupku v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích bylo předáno odboru dopravy městského úřadu. V jednom případě bylo zjištěno porušení zákonných norem osobou mladší 15 let. Případ byl oznámen orgánu sociálně právní ochrany, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Moravská Třebová. Do kompetencí městské policie patří též dohlížení nad dopravní situací v centru města. V této oblasti činnosti městských strážníků bylo vloni ve zkráceném řízení o přestupku rozhodnuto o uložení celkem 555 blokových pokut v celkové hodnotě 106.600,– Kč. Při měření nejvyšší dovolené rychlosti bylo ve zkráceném řízení o přestupku uloženo 24 blokových pokut v celkové hodnotě 18.000,– Kč.

Vytvořeno 2.2.2012 23:10:29 | přečteno 506x | ernest