Za vodu zaplatíme v letošním roce více

Obyvatelé Moravské Třebové zaplatí v letošním roce za pitnou vodu a odvádění odpadních vod více.

Vlastníci infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací ve spolupráci s provozovatelem, VHOS, a.s. Moravská Třebová, upravují ceny vodného a stočného. Hlavními důvody pro úpravu ceny je vývoj inflace, cen vstupních surovin, energií a služeb. Významným vlivem je i snížení spotřeby vody u některých spotřebitelů. To se promítá nejen do objemu prostředků nutných na provoz a zajištění funkcí systémů, ale například i do snížení objemu nájemného jako příjmu vlastníků infrastruktury, tedy města Moravská Třebová a Svazku obcí Skupinového vodovodu. Dalším důvodem pro navýšení ceny je zvýšení potřeby finančních prostředků pro nutnou a zákonem požadovanou modernizaci a obnovu vodovodních a kanalizačních systémů.

„Cena vodného byla na jednání zájmového sdružení právnických osob Skupinový vodovod Moravská Třebová odsouhlasena ve výši 28 Kč s DPH,“ informoval starosta města Josef Ošťádal.

Lidé odebírající pitnou vodu z veřejného vodovodu a vypouštějící odpadní vody do veřejné kanalizace zaplatí za jeden m3 /( 1.000 litrů) vodného a stočného celkem 56 korun. V minulém roce byla cena za „kubík“ vodného a stočného 49, 90 Kč.

„V praxi to znamená, že průměrná čtyřčlenná rodina zaplatí za vodné a stočné v roce 2009 asi o 900 korun více než dosud,“ sdělil ekonomický ředitel společnosti VHOS, a.s. ing. Jan Šimon, za předpokladu, že průměrná denní spotřeba vody na obyvatele na Moravskotřebovsku je nyní 100 litrů na osobu a den.

Úpravou nájemného v ceně stočného získá město Moravská Třebová přes deset milionů korun, tedy o jeden milion tři sta tisíc korun více než v roce 2008.

„Takto vytvořené finanční zdroje chceme použít na úhradu části nákladů nejnáročnějšího projektu města, kterým je projekt Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova, Anenského Údolí a modernizace čistírny odpadních vod. V současné době je dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení. Výběrové řízení na dodavatele bude zahájeno v květnu letošního roku. Samotné práce začnou v září,“ řekl starosta města.

Rozpočet tohoto projektu je tři sta devadesát dva miliony korun, město požádalo o dotaci na realizaci z Operačního programu Životní prostředí. „Z evropských fondů máme přislíbeno 235 milionu korun a ze státního rozpočtu 14 milionu. Jednáme také o poskytnutí půjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši cca 28 milionu korun. Město investuje z vlastních zdrojů 115 milionu, předpokládáme však uplatnění DPH na vstupu ve výši 62 milionů Kč. Takže skutečné náklady města na realizaci projektu budou asi 53 miliony korun,“ sdělil Josef Ošťádal.

Důvodem pro přípravu tohoto projektu je závazek České republiky zajistit odkanalizování obcí nad dva tisíce obyvatel do roku 2010. Celý projekt je připravován tak, aby spoluúčast města byla co nejnižší.

“Dalším argumentem pro navýšení ceny vodného a stočného je nezbytnost financování oprav z vytvářeného plánu obnovy kanalizační sítě na dobu deseti let, který byl zpracován a kterým se bude muset město v následných letech řídit,“ informoval starosta a dodal: „Navýšení ceny stočného koresponduje také se zvýšením cen jiných zdrojů energií od začátku roku.“

Mezi jednotlivými regiony i v rámci krajů však existují obrovské cenové rozdíly. Například v Pardubicích zaplatí lidé za vodné a stočné 63,14, tedy o 9,97 koruny více než v minulém roce. Vodu budou zdražovat i další vodárenské společnosti Pardubického kraje. V Chrudimi přijde od ledna kubík na 67,49. Naopak v Poličce se bude oproti současným 54, 80 Kč za kubík platit asi o šest korun více. Obyvatelé Svitav dají ze svého rodinného rozpočtu skoro o pět procent více než v minulém roce. Kubík vody je bude stát 51,86 korun.

Vytvořeno 17.2.2009 13:06:05 | přečteno 475x | ernest