Záchrana historického kříže je v polovině

po

První etapa obnovy kamenného kříže v ulici Jiráskova je dokončena. Památka byla v havarijním stavu a z důvodu statického narušení stability podstavce hrozilo její zřícení. Druhá etapa prací na dokončení obnovy kříže proběhne v roce 2020.

Díky zásahu restaurátorů došlo k sejmutí a odvezení porušených částí a k následné opravě přední strany podstavce včetně jeho zpevnění, slepení prasklých částí a doplnění chybějící hmoty. Obnova je ze 70 % hrazena z rozpočtu města a z 30 % z dotace z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2019 poskytnuté z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na rok 2019.
Eva Štěpařová, odbor investic a správy majetku
Vytvořeno 19.9.2019 13:17:40 | přečteno 401x | v.dokoupil