Zámecký mlýn je konečně v majetku města

mlyn

Dlouhé období, během kterého budova mlýna na Rybním náměstí měnila různé majitele a postupně chátrala, je minulostí. Na základě dražby došlo k jejímu převodu do vlastnictví města Moravská Třebová za výslednou cenu 405 tis. Kč.

První zmínka o třebovském mlýnu pochází z roku 1361. Dnešní podoba je výsledkem přestavby za majitelů panství Lichtenštejnů (od r. 1622). Mlýn sloužil k hospodářským účelům a ještě po roce 1945 byl v provozu. Později byl zrušen a jeho prostory využívaly místní podniky jako skladiště. Místní hasiči zde například kdysi zřídili sušárnu hadic, což dodnes připomíná dřevěná věžička na střeše budovy. K úspěchu v podobě koupě mlýna se podrobně vyjadřuje starosta Tomáš Kolkop: "Budova mlýna byla vždy neodmyslitelně spojena s areálem zámku. Takto urbanisticky významné objekty by měly být majetkem města Moravská Třebová, byť jsou aktuálně v havarijním stavu. Konečně máme možnost objekt smysluplně využít, aby nadále nehyzdil často navštěvovaný veřejný prostor, jako tomu bylo doposud. Samotná koupě nebyla zrovna jednoduchou záležitostí, protože první jednání jsem vedl již před půl rokem. Vyvolávací cena byla pouhých 280 tis. Kč a jednotliví zájemci postupně přihazovali až na výsledných 405 tis. Kč. Rád bych poděkoval Jiřímu Kovářovi za cenné rady a především všem zastupitelům, kteří celý strategický záměr podpořili."

Prvním krokem bude vyklizení a dostatečné zajištění celého objektu tak, aby nedocházelo k dalšímu znehodnocování a především k ohrožování bezpečnosti. Některé části stavby jsou bohužel narušeny natolik, že se mohou kdykoliv zřítit. Finální využití objektu bude teprve určeno. "Některé možná napadnou myšlenky na demolici. Mohu všechny ujistit, že tato možnost je až na posledním místě. Z hlediska historické návaznosti se nabízí lákavá obnova mlýnského kola a vodního náhonu, který v minulosti vedl po okraji Knížecí louky a do Třebůvky ústil na Rybním náměstí. Plně funkční mlýnské kolo je velkým lákadlem pro turisty a zvyšuje atraktivitu města. Další možností je malá vodní elektrárna, která může krýt provozní náklady," vysvětluje starosta. Ať už bude využití mlýna jakékoliv, musí být spojeno s přilehlým areálem zámku - tedy pro potřeby veřejného života. 
Václav Dokoupil, mluvčí města
Vytvořeno 26.8.2019 15:42:32 | přečteno 1456x | v.dokoupil