Zasedání zastupitelstva města dne 10. prosince 2007

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 10. prosince 2007 od 15.00 hodin. Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje: 1.Volba komisí, schválení programu2.Podněty a připomínky občanů3.Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města4.Rozpočtové úpravy rozpočtu města na rok 20075.Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 20086.Obecně závazná vyhláška o sazbě místního poplatku za komunální odpad7.Směrnice k čerpání finančních prostředků z fondu rozvoje bydlení8.Směrnice k prodeji bytových domů a jednotek, schválení domů určených k prodej9.Výše náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města10.Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 200811.Prodeje majetku města12.Různé

Vytvořeno 4.12.2007 10:22:23 | přečteno 347x | ernest