Zasedání zastupitelstva města dne 11. června 2007

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 11.června 2007 od 15.00 hodin. Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje: 1.Volba komisí, schválení programu2.Podněty a připomínky občanů3.Závěrečný účet a rozbor hospodaření města za rok 20064.Výsledky inventarizace k 31.12.20065.Rozbor hospodaření města a rozpočtové úpravy k 30.4.20076.Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství7.Směrnice pro prodej bytů a bytových jednotek8.Půjčky z fondu rozvoje bydlení9.Prodeje majetku města10.Různé

Vytvořeno 4.6.2007 15:22:34 | přečteno 340x | ernest