Zasedání zastupitelstva města dne 11. prosince 2006

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 11.prosince 2006 od 15.00 hodin. Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje: 1.Volba komisí, schválení programu2.Podněty a připomínky občanů3.Volba sedmého člena rady města4.úpravy rozpočtu města5.Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 20076.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpad7.Obecně závazná vyhláška o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem8.Zastupování města9.Svěření úkolů místostarostům10.Nový jednací řád zastupitelstva města11.Prodeje majetku města12.Různé

Vytvořeno 6.12.2006 17:56:48 | přečteno 264x | ernest