Zasedání zastupitelstva města dne 12. června 2006

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedánízastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 12. června. Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání.Z programu zastupitelstva vybíráme:1. Závěrečný účet roku 20052. Výsledky inventarizace k 31.12.20053. Rozbor hodpodaření k 30.4.20064. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období5. Nové ceny prodeje bytových a nebytových jednotek6. Další působnost Turistického informačního centra7. Varianty řešení modernizace ČOV

Vytvořeno 7.6.2006 16:16:42 | přečteno 301x | ernest