Zasedání zastupitelstva města dne 14. srpna 2006

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 14. srpna 2006.Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Z programu zastupitelstva vybíráme: 1.Volba komisí, schválení programu2.Podněty a připomínky občanů3.Rozbor hospodaření města k 30.6.20064.Finanční příspěvky z rozpočtu města5.úpravy rozpočtu města6.Půjčky z fondu rozvoje a bydlení7.Prodeje majetku města8.Využití budovy a areálu bývalého dětského oddělení Nemocnice Moravská Třebová9.Rekonstrukce místní komunikace a mostu v Sušicích10.Různé

Vytvořeno 9.8.2006 12:03:16 | přečteno 302x | ernest