Zasedání zastupitelstva města dne 16. dubna 2007

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne16. dubna2007od 15.00 hodin. Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje: 1. Volba komisí, schválení programu2.Podněty a připomínky občanů3.Závěrečná rozpočtová úprava rozpočtu 20064.Příspěvky v rámci programu regenerace městské památkové rezervace5.Půjčky z fondu rozvoje bydlení6.Nové ceny prodeje bytů z majetku města7.Prodeje majetku města8.Různé

Vytvořeno 6.4.2007 9:39:05 | přečteno 273x | ernest