Zasedání zastupitelstva města dne 16. října 2006

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 16. října 2006. Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Z programu zastupitelstva vybíráme: 1.Volba komisí, schválení programu2.Podněty a připomínky občanů3.Rozbor hospodaření města k 30.9.20064.úpravy rozpočtu města5.Transformace ústavní sociální péče v Sociálních službách města Moravská Třebová6.Půjčky z fondu rozvoje a bydlení7.Prodeje majetku města8.Aktualizace obecně závazné vyhlášky o odpadech9.Prezentace urbanistického návrhu lokality Jihozápad (mezi ul. Svitavskou a silnicí I/35)10.Různé

Vytvořeno 11.10.2006 17:45:04 | přečteno 298x | ernest