Zasedání zastupitelstva města dne 26. listopadu 2007

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 26. listopadu 2007 od 15.00 hodin. Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje: 1.Volba komisí, schválení programu2.Podněty a připomínky občanů3.Mandátní smlouva mezi městem a Technickými službami Moravská Třebová s.r.o. ve věci správy bytového a nebytového fondu města4.Finanční příspěvky5.Různé

Vytvořeno 19.11.2007 15:53:54 | přečteno 335x | ernest