Zasedání zastupitelstva města dne 29. října 2007

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 29. října 2007 od 15.00 hodin. Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje: 1.Volba komisí, schválení programu2.Podněty a připomínky občanů3.Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města4.Rozbor hospodaření města a rozpočtové úpravy k 30.9.20075.Půjčky z fondu rozvoje bydlení6.Koncepce základního školství 7.Obecně závazná vyhláška k regulaci provozování výherních hracích přístrojů8.Prodeje majetku města9.Různé

Vytvořeno 24.10.2007 9:58:22 | přečteno 321x | ernest