Zasedání zastupitelstva města dne 3. března 2008

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 3. března 2008 od 15.00 hodin.

Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje:

  1. Volba komisí, schválení programu
  2. Podněty a připomínky občanů
  3. Souhrnná rozpočtová úprava rozpočtu města 2007
  4. Rozpočet města na rok 2008
  5. Poskytnutí finančních příspěvků
  6. Směrnice pro poskytování stipendií studentům vysokých škol
  7. Obecně závazná vyhláška Požární řád města
  8. Prodeje nemovitého majetku města
  9. Různé
Vytvořeno 26.2.2008 | přečteno 372x | ernest