Zasedání zastupitelstva města dne 5. března 2007

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne5.března 2007od 15.00 hodin. Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje: 1.Volba komisí, schválení programu2.Podněty a připomínky občanů3.Rozpočet města na rok 20074.úprava zřizovací listiny Sociálních služeb města5.Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky s obcí útěchov6.Nové vnitřní předpisy zastupitelstva města7.Prodeje majetku města8.Různé

Vytvořeno 27.2.2007 13:01:06 | přečteno 265x | ernest