Zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 8.6.2009 od 15.00 hodin.

Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje:

 1. Volba komisí, schválení programu
 2. Podněty a připomínky občanů
 3. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
 4. Zpráva o činnosti rady města
 5. Závěrečný účet a rozbor hospodaření města za rok 2008
 6. Rozbor hospodaření města k 30.4.2009, rozpočtové úpravy
 7. Rozpočtový výhled města na období 2010 – 2015
 8. Návrh na vypořádání podílu města v komanditní společnosti Nemocnice Moravská Třebová
 9. Využití objektu bývalého dětského oddělení Nemocnice Moravská Třebová na ul. Svitavské
 10. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2009, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
 11. Poskytnutí dotací z Fondu rozvoje bydlení
 12. Změna územního plánu pro výstavbu obchodního centra na pozemcích parc.č. 4165 a 4166 na ul. Svitavské
 13. Zadání nového územního plánu města
 14. Udělení ceny města za rok 2008
 15. Jmenování zástupce města v dozorčí radě VHOS a.s.
 16. Prodej bytových jednotek, ul. Jiráskova č.o. 97 a 99
 17. Zřízení zástavního práva k bytovým jednotkám
 18. Prodej pozemků parc.č. 3530/21, 3635/13, Sušice
 19. Převody pozemků parc.č. 2729/7 a 2730/6, nabytí pozemku parc.č. 2691, ul. Západní a Jiráskova
 20. Žádosti o převody pozemků do majetku města
 21. Různé
Vytvořeno 1.6.2009 12:44:46 | přečteno 359x | ernest