Zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 18. 5. 2009 od 15.00 hodin.

Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje:

  1. Volba komisí, schválení programu
  2. Podněty a připomínky občanů
  3. Změna územního plánu pro vybudování fotovoltaické elektrárny na pozemku parc.č. 4680 v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové
  4. Změna územního plánu pro výstavbu obchodního centra na pozemcích parc.č. 4165 a 4166 na ul. Svitavské
  5. Návrh na vypořádání podílu města v komanditní společnosti Nemocnice Moravská Třebová
  6. Využití objektu bývalého dětského oddělení Nemocnice Moravská Třebová na ul. Svitavské
  7. Směna pozemků p.č. 2425/16 2356/­9 2356/10 a prodej pozemku p.č. 2425/15, ul. Na Stráni
  8. Zřízení zástavního práva k bytové jednotce č. 118/1 v budově na ul. Cechovní č.o. 1
  9. Zřízení zástavního práva k bytové jednotce č. 1240/1 v budově na ul. Západní č.o. 19
  10. Různé
Vytvořeno 11.5.2009 13:28:54 | přečteno 294x | ernest