Zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 20.4.2009 od 15.00 hodin.

Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje:

 1. Volba komisí, schválení programu
 2. Podněty a připomínky občanů
 3. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
 4. Zpráva o činnosti rady města
 5. Výsledky inventarizace majetku města k 31.12.2008
 6. Příspěvky z rozpočtu města na opravu nemovitých kulturních památek
 7. Rozpočtové opatření ve věci výstavby rozhledny na Pastvisku
 8. Zřízení institutu veřejné služby
 9. Rozdělení interního grantu Zdravého města a MA 21
 10. Poskytnutí příspěvku Oblastní charitě v Moravské Třebové a uzavření dodatku č. 3 smlouvy o partnerství
 11. Uzavření smlouvy s TJ Slovan Moravská Třebová ve věci poskytnutí finančního príspěvku
 12. Dodatek č. 3 smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Staré Město
 13. Majetkové záležitosti
 • prodej bytových domů ul. Jiráskova 97 a 99, Západní 17, Ztracená 3
 • změna podmínek prodeje bytové jednotky č. 1403/11 ul. Jiráskova 97
 • prodej pozemků v zahrádkářské kolonii Boršov,
 • prodej části pozemku parc.č. 2013/1, ul. Mánesova
 • prodej podílu pozemků parc.č. 2711/56 a 2711/57, ul. Jiráskova

14. Různé

Vytvořeno 20.4.2009 7:41:39 | přečteno 374x | ernest