Zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 2.3.2009 od 15.00 hodin.

Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje:

 1. Volba komisí, schválení programu
 2. Podněty a připomínky občanů
 3. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
 4. Zpráva o činnosti rady města
 5. Rozpočet města na rok 2009
 6. Směrnice pro poskytování dotací na opravy, modernizace a údržbu domů z fondu rozvoje bydlení města
 7. Majetkové záležitosti
 • prodej bytové jednotky č. 1257/10, ul. Západní 37, 39
 • prodej bytového domu ul. Jiráskova 122,
 • záměr prodeje pozemků souvisejících s prodejem bytů,
 • prodej pozemků parc. č. 1633/3, ul. Třešňová alej,
 • prodej pozemků parc. č. 688 a 3814/3, Boršov
 • prodej podílu ideál. 4240/10000, 3617/10000 a 2143/10000 parc. č. 36,
 • nabytí pozemků do majetku města od Správy vojenského bytového fondu,
 • nabytí pozemků do majetku města od Pozemkového fondu ČR,
 • nabytí pozemků do majetku města od Pardubického kraje,
 • návrh na změnu vlastnictví pozemků, zahrádkářská kolonie Na Stráni.

8. Různé

Vytvořeno 24.2.2009 10:59:07 | přečteno 377x | ernest