Zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 2.2.2008 od 15.00 hodin.

Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje:

  1. Volba komisí, schválení programu
  2. Podněty a připomínky občanů
  3. Zpráva o činnosti rady města
  4. Majetkové záležitosti
  • prodej bytových domů ul. Holandská č.o. 6, 8, 10, ul. Holandská č.o. 2, 4, ul. B. Němcové č.o. 2, 4, ul. Ztracená č.o. 3, ul. Zámecká č.o. 13, ul. Sluneční č.o. 22, ul. Jiráskova č.o. 118, 120, ul. Nádražní č.o. 5, ul. Tyršova č.o. 38, ul. Západní č.o. 19, ul. Západní č.o. 29, 31, ul. Západní č.o. 33, 35, ul. Západní č.o. 37, 39
  • prodej bytové jednotky č. 352/4 v domě na ul. Olomoucké č.o. 3
  • prodej pozemků parc. č. 196/1, Boršov, parc. č. 3107/39, Udánky
  • prodej podílu ideál. 5750/189546 parcely č. 2711/57, ul. Jiráskova
  • přechod vlastnických práv k nemovitostem v k.ú. Radkov z města Moravská Třebová do vlastnictví obce Radkov
  • nabytí pozemků do majetku města od Pozemkového fondu ČR

5. Souhrnná rozpočtová úprava č. 17/2008

6. Výše stočného na rok 2009

7. Žádost o dotaci na terénní sociální práci 2009

8. Zapojení města do projektu implementace eGovernmentu

9. Konání soutěže mažoretek ČR 2009 v Moravské Třebové

10. Zpráva o činnosti městské policie za rok 2008

11. Stanovisko ke zřízení fotovoltaické elektrárny v Boršově

12. Různé

Vytvořeno 26.1.2009 9:55:32 | přečteno 413x | ernest