Zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 8. 12. 2008 od 15.00 hodin.

Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje:

 1. Volba komisí, schválení programu
 2. Podněty a připomínky občanů
 3. Rozpočtové opatření č. 15/2008
 4. Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2009
 5. Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2009
 6. Výše náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním poměru
 7. Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, kterou se stanoví místní poplatek za komunální odpad na rok 2009
 8. Změna zřizovacích listin I. a II. Mateřské školy
 9. Mandátní smlouva mezi městem a Technickými službami na správu systému při nakládání s komunálním odpadem pro podnikatele
 10. Majetkové záležitosti
 • prodej bytových jednotek Zámecká č.o. 5a, Cechovní č.o. 1, Jiráskova č.o. 97, Brněnská č.o. 45
 • prodej bytového domu Bezručova 39
 • prodej bytového domu Jevíčská 40
 • prodej bytového domu Farní 5
 • prodej pozemku parc. č. 3228/15, Udánky
 • prodej pozemků parc. č. 247/9,10, 11, 12, 13, 14, Boršov
 • prodej pozemku p. 3643, Sušice
 • výkup pozemků p.č. 2054/7, 13, 71, ul. Strážnického

11. Různé

Vytvořeno 1.12.2008 14:49:49 | přečteno 324x | ernest