Zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké ve středu dne 29. 10. 2008 od 15.00 hodin.

Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje:

 1. Volba komisí, schválení programu
 2. Podněty a připomínky občanů
 3. Cena pozemků pod bytovými domy SBD
 4. Souhrnná zpráva o provozu Aquaparku
 5. Petice nájemníků bytových domů ul. Holandská 2 – 10 ve věci snížení prodejní ceny bytových jednotek
 6. Průběžná zpráva o prodeji bytů z majetku města
 7. Rozbor hospodaření města k 30.9.2008, rozpočtové úpravy
 8. Nový strategický plán rozvoje města
 9. Zahájení procesu pořízení nového územního plánu města
 10. Pravidla pro udělování ceny města
 11. Dohoda o partnerské spolupráci měst
 12. Informace o stavu kanalizace na ul. Míru a Údolní
 13. Majetkové záležitosti
 14. Různé
Vytvořeno 21.10.2008 12:08:47 | přečteno 355x | ernest