Zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 11. srpna 2008 od 15.00 hodin.

Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje:

  1. Volba komisí, schválení programu
  2. Podněty a připomínky občanů
  3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
  4. Zpráva o činnosti rady města
  5. Rozbor hospodaření města k 30.6.2008
  6. Souhrnná rozpočtová úprava rozpočtu města
  7. Plán údržby školských zařízení na roky 2009 – 2010
  8. Majetkové záležitosti (prodeje, převody, nabytí majetku)
  9. Různé
Vytvořeno 5.8.2008 10:16:21 | přečteno 336x | ernest