Zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 7. 6. 2010 v 15.00 hodin.

Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje:

 1. Volba komisí, schválení programu
 2. Podněty a připomínky občanů
 3. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
 4. Zpráva o činnosti rady města
 5. Řešení připomínek občanů z minulého zasedání zastupitelstva měs­ta
 • Připomínky samosprávy na ul. Hřebečské 2 – 8
 • Připomínky v zahrádkářské osadě Boršov

6. Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009

7. Vypořádání hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské činnosti města za rok 2009

8. Souhrnná rozpočtová úprava č. 4/2010 rozpočtu města 2010

9. Výše úhrady neinvestičních výdajů na dojíždějící žáky za rok 2009

10. Udělení Ceny města

11. Volba přísedících Okresního soudu ve Svitavách 12. Doplnění a upravení návrhu územního plánu Moravská Třebová

13. Zahraniční služební cesta do maďarského města Tarján

14. Dotace z fondu rozvoje bydlení:

 • Společenství vlastníků jednotek domu Západní č. p. 1239
 • Společenství pro dům Jevíčská 903/40
 • Společenství vlastníků jednotek domu Západní č. p. 1257 a č. p. 1258

15. Prodej pozemků:

 • prodej podílu id. 1754/10000 na pozemku parc. č. 1477, ul. Tovární,
 • prodej pozemků parc. č. 2077/37, 2077/29, 2077/38, 2077/31, 2077/27, 2077/61, 2077/62, 2077/40, 2077/33, 2077/39, 2077/32, 2077/60, 2077/28, Křížový vrch
 • prodej pozemků parc. č. 2347/56, 2347/83, 676/2, 676/4, 676/8, ul. Na Stráni
 • prodej pozemku parc. č. 2936/115, ul. Hřebečská

16. Různé

Vytvořeno 1.6.2010 7:40:02 | přečteno 333x | ernest