Zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 9. června 2008 od 15.00 hodin.

Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje:

 1. Volba komisí, schválení programu
 2. Podněty a připomínky občanů
 3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
 4. Zpráva o činnosti rady města
 5. Závěrečný účet města za rok 2007
 6. Výsledky inventarizace majetku města k 31.12.2007
 7. Rozbor hospodaření města k 30.4.2008 + rozpočtové úpravy
 8. Výsledek výběrového řízení na prodej bytů
 9. Vyhláška města ke koeficintu daně z nemovitostí
 10. Vyhláška města k omezení volného pohybu psů
 11. Stanovení výše neinvestičních výdajů na dojíždějící žáky
 12. Půjčky z fondu rozvoje bydlení
 13. Majetkové záležitosti (prodeje, převody, nabytí majetku)
 14. Různé
Vytvořeno 2.6.2008 16:08:14 | přečteno 548x | ernest