Zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 14. dubna 2008 od 15.00 hodin. Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání.

Program zastupitelstva obsahuje:

 1. Volba komisí, schválení programu
 2. Podněty a připomínky občanů
 3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
 4. Rozpočtové úpravy rozpočtu města 2008
 5. Příspěvky na opravy nemovitých památek
 6. Smlouvy na dotace a příspěvky
 7. Půjčky z fondu rozvoje bydlení
 8. Zřizovací listiny jednotek sboru dobrovolných hasičů
 9. Majetkové záležitosti (prodeje, převody, nabytí nemovitostí)
 10. Aktualizace odměn neuvolněným členům zastupitelstva měs­ta
 11. Zahraniční služební cesty
 12. Různé
Vytvořeno 9.4.2008 11:02:30 | přečteno 363x | ernest