Zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 19. 4. 2010 v 15.00 hodin.

Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje:

 1. Volba komisí, schválení programu
 2. Podněty a připomínky občanů
 3. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
 4. Zpráva o činnosti rady města
 5. Zpráva o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města Moravská Třebová k 31.12.2009
 6. Rozpočtové opatření č. 2/2010 rozpočtu města – poskytnutí investiční dotace Občanskému sdružením Květná Zahrada
 7. Rozpočtové opatření č. 3/2010 rozpočtu města – rozdělení Interního grantu Zdravého města a Místní agendy 21
 8. Odměny občanům – členům výborů zastupitelstva města
 9. Příspěvky z rozpočtu města na opravu nemovitých kulturních památek
 10. Dotace z fondu rozvoje bydlení Bytovému družstvu MTB 24 a Společenství pro dům Jevíčská 903/40
 11. Zapojení města do výzvy č. 06 IOP, projekt „Technologická centra obcí s rozšířenou působností“
 12. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt č. 3 na ul. Hřebečské č. o. 1
 13. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na pozemek p. č. 2628/15, ul. J. K. Tyla
 14. Prodej pozemků:
 • parc. č. 3635/15 a 3635/3, Sušice,
 • podílu id. 1549/10000 na pozemku parc. č. 2800, ul. Dr. Janského

15. Prodej nemovitosti – domu na ul. Komenského č. o. 46, částí pozemků p. č. 465/1 a 462/1

16. Různé

Vytvořeno 12.4.2010 13:15:32 | přečteno 408x | ernest