Zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 15. 3. 2010 v 15.00 hodin.

Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje:

 1. Volba komisí, schválení programu
 2. Podněty a připomínky občanů
 3. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
 4. Zpráva o činnosti rady města
 5. Rozpočet města na rok 2010, poskytnutí finančních příspěvků
 6. Rozpočtový výhled města na období 2011 – 2016
 7. Dotace z fondu rozvoje bydlení Společenství vlastníků jednotek domů Západní č. p. 1240 a Jiráskova č. p. 1293, dodatek smlouvy s Bytovým družstvem Holandská 1399
 8. Aktualizace zřizovací listiny Sociálních služeb města
 9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 10. Aktualizovaný vnitřní předpis č. 5/2010, Zásady pro poskytování příspěvku z rozpočtu města na úpravu zevnějšku osobám, provádějícím občanské a slavnostní obřady
 11. Smlouva na správce stavby Město Moravská Třebovská – projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV
 12. Zpráva Policie ČR Moravská Třebová za rok 2009
 13. Zřízení nové ulice U Písku
 14. Žádost o souhlas s umístěním panelů fotovoltaické elektrárny na parcelách č. 465/2, 465/3, 465/11 na ul. Komenského 390/48
 15. Prodej nemovitosti – domu na ul. Komenského č. o. 46
 16. Prodej pozemků parc. č. 2378/14 a 2369/2, ul. Na Stráni, 1945/8, ul. Jevíčská, 2631/2, 2631/5, 2631/6, ul. J. K. Tyla, 3795/2, Sušice
 17. Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Dlouhá Loučka
 18. Žádost o bezúplatný převod nemovitostí v areálu Sociálních služeb
 19. Převzetí zatrubnění vodoteče v úseku ul. Dukelská – ul. Brněnská
 20. Různé
Vytvořeno 8.3.2010 13:18:41 | přečteno 359x | ernest