Zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 1. 2. 2010 v 15.00 hodin.

Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje:

  1. Volba komisí, schválení programu
  2. Podněty a připomínky občanů
  3. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
  4. Zpráva o činnosti rady města
  5. Závěrečná rozpočtová úprava rozpočtu 2009
  6. Dotace z fondu rozvoje bydlení Společenství vlastníků jednotek domu Západní 1239/17
  7. Aktualizovaný vnitřní předpis č. 2/2010, směrnice Pravidla pro udělování Ceny města Moravská Třebová
  8. Aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací města
  9. Zpráva o přestupcích projednaných městským úřadem za rok 2009
  10. Předběžný souhlas s umístěním fotovoltaické elektrárny na pozemcích parc. č. 3472/2, 3473, 3476 a 3477/2, Sušice
  11. Prodej pozemků:
  • parc. č. 2801/18, ul. Dr. Janského
  • id. 2103/10000 na pozemku parc. č. 2800, ul. Jiráskova
  • parc. č. 3086/19, Udánky
  • parc. č. 1943 a 1946/13, ul. Jevíčská
  • parc. č. 3464/15, 3666/5, 3663/10, Sušice
  • parc. č. 845/3, 847/4, 848, 849/2, Dlouhá Loučka

12. Prodej bytové jednotky č. 374/4 v bytovém domě č. p. 374, ul. Tovární 13. Uzavření nové smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 4 na ul. Hřebečské č. o. 3 14. Směna pozemků parc. č. 1898/5 a 1899/41, 1899/3, ul. Jevíčská 15. Informace k větrným elektrárnám na Svitavsku 16. Různé

Vytvořeno 25.1.2010 12:57:39 | přečteno 323x | ernest