Zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v koncertním sále Základní umělecké školy na zámku v pondělí dne 7. 12. 2009 od 15.00 hodin.

Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje:

 1. Volba komisí, schválení programu
 2. Podněty a připomínky občanů
 3. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
 4. Zpráva o činnosti rady města
 5. Využití objektu bývalého dětského oddělení nemocnice
 6. Termíny zasedání rady a zastupitelstva města v roce 2010
 7. Rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města
 8. Rozpočtové provizorium města na I. čtvrtletí roku 2010
 9. Výše náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2010
 10. Výše členského příspěvku v Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska
 11. Návrh na prominutí pohledávek
 12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místním poplatku za komunální odpad
 13. Návrh nového územního plánu města
 14. Záměr výstavby obchodního centra v prostoru areálu bývalé pily a areálu Hedvy na Lanškrounské ulici
 15. Záměr výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemku parc. č. 2047/1, 2047/3
 16. Prodej pozemků:
 • p.č. 2357/2, ul. Na Stráni, 2267/2, ul. Olomoucká,

17. Výkupy a převody pozemků do vlastnictví města 18. Vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem domu č.p. 60 a domu č.p. 213 v části obce Město 19. Dopis Ing. Martina Bíny členům zastupitelstva 20. Různé 21. Slavnostní předání Ceny města Moravská Třebová za rok 2008

Vytvořeno 1.12.2009 9:35:31 | přečteno 345x | ernest