Zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 26. 10. 2009 od 15.00 hodin.

Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje:

 1. Volba komisí, schválení programu
 2. Podněty a připomínky občanů
 3. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
 4. Zpráva o činnosti rady města
 5. Rozbor hospodaření města k 30.9.2009, rozpočtové úpravy
 6. Poskytnutí finančního příspěvku Náboženské obci Církve československé husitské v Moravské Třebové
 7. Poskytnutí finančního příspěvku firmě VARIO Vila s.r.o. Uničov
 8. Poskytnutí investiční dotace Technickým službám na realizaci projektu Rozšíření zpevněných ploch sběrového dvora
 9. Úprava výše příspěvku TJ Slovan Moravská Třebová na rok 2009
 10. Poskytnutí dotace z fondu rozvoje bydlení
 • Společenství vlastníků jednotek domu Jiráskova č.p. 1293
 • Bytovému družstvu Holandská 1399
 • Společenství vlastníků domu Jiráskova 1292

11. Mandátní smlouva na správce stavby akce Město Moravská Třebová – projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV

12. Obecně závazná vyhláška města č. 1/2009, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

13. Zrušení prodeje budovy ul. Ztracená č.o. 3

14. Prodej 2 bytových jednotek, ul. Jiráskova č.o. 97 a 99

15. Prodej pozemků:

 • p. č. 1745/49 a 1745/50 , ul. Dvorní, p.č. 1733/1 a p.č. 1735/1, ul. Nové sady, p.č. 665/5, Boršov, p.č. 420/16, ul. Brněnská p.č. 748/5, ul. Josefská
 • stavebních parcel p.č. 1945/5, 1945/6, 1945/7, 1946/1, 1946/11, ul. Jevíčská, p.č. 2771/57, ul. Dr. Loubala

16. Výkupy, směny a převody pozemků do vlastnictví města

17. Řešení mostu č. 044 na ul. Olomoucké u pneuservisu

18. Různé

Vytvořeno 21.10.2009 14:05:12 | přečteno 381x | ernest