Zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 10. 8. 2009 od 15.00 hodin.

Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Program zastupitelstva obsahuje:

 1. Volba komisí, schválení programu
 2. Podněty a připomínky občanů
 3. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
 4. Zpráva o činnosti rady města
 5. Rozbor hospodaření města k 30.6.2009, rozpočtové úpravy
 6. Dotace na dostavbu hospice v Chrudimi
 7. Projekt Renovace zámeckého areálu, Křížové cesty, parku na Křížovém vrchu, Lapidária a restaurování sousoší Kalvárie
 8. Projekt Muzeum hornictví – závod Hřebeč
 9. Projekt Textilní muzeum
 10. Půjčky, dotace z Fondu rozvoje bydlení
 11. Zastavení pořizování změn č. 5 územního plánu
 12. Dohody o partnerství s Pardubickým krajem a obcemi správního obvodu k projektu Technologické centrum a elektronická spisová služba
 13. Prodej bytových jednotek, ul. Jiráskova č.o. 97 a 99
 14. Prodej pozemku parc.č. 56/2, Malíkov
 15. Prodej pozemků parc.č. 3464/16, 3666/1, 3665/11, 3663/11, 3663/12, Sušice
 16. Bezúplatný převod domu ul. Olomoucká č.o. 40
 17. Směna pozemku 465/12 za pozemky 464/3, 465/13, ul. Komenského
 18. Žádosti o převody pozemků do majetku města
 19. Změny usnesení č. 402/Z/110808, 612/Z/180509, 613/Z/180509, 634/080609, 638/080609
 20. Zrušení prodeje domu ul. Zámecká č.o. 13
 21. Různé
Vytvořeno 3.8.2009 10:53:30 | přečteno 351x | ernest