Zasedání zastupitelstva města v pondělí 27. 2. 2006

Starosta města Moravské Třebové svolává zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 27. února 2006. Zasedání je veřejné, v souladu s jednacím řádem mohou občané vznést svoje dotazy, připomínky a náměty krátce po zahájení jednání. Z programu zastupitelstva vybíráme: 1. Rozpočet města na rok 2006 2. Plán odpadového hospodářství města 3. Změny č. IV. územního plánu města 4. Volby přísedících okresního soudu 5. Půjčky z fondu rozvoje bydlení 6. Prodeje majetku města

Vytvořeno 20.2.2006 14:08:07 | přečteno 346x | ernest