Zasedání zastupitelstva města

univerzita_2.JPG

Zasedání se koná v pondělí 6. června od 15:00 v zasedací místnosti městského úřadu na Olomoucké ulici.

Navržený program:

1.Zahájení

2.Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele

3.Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4.Podněty a připomínky občanů

5.Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

6.Bezúplatný převod infrastrukturního majetku

7.Vypořádání účasti města v Nemocnici Moravská Třebová, k.s

8.Závěrečný účet a rozbor hospodaření města za rok 2010

9.Rozbor hospodaření města k 30.04.2011, rozpočtové úpravy

10.Rozpočtový výhled města na období 2012 – 2017

11.Změny územního plánu města

12.Dohody na úhradu neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky

13.Dodatek smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Staré Město, smlouva o poskytnutí investiční dotace

14.Vnitřní předpis č. 6/2011, Pravidla pro poskytování stipendií studentů vysokých škol

15.Vnitřní předpis č. 7/2011, Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení

16.Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2010

17.Stížnost vyloučeného účastníka výběrového řízení na kanalizační přípojky

18.Schválení zástupců města v LIKO Svitavy, a. s.

19.Zahraniční pracovní cesta do Rehau v SRN

20.Prodeje: • bytového domu č. p. 402 na ul. Lanškrounské č. o. 62 • bytové jednotky č. 88/3 v domě na ul. Zámecké č. p. 88, č. o. 5a • podílu id. 517/10000 na stavebním pozemku parc.č. 2774, ul. Dr. Janského • pozemku parc. č. 2018/2, ul. Jevíčská • pozemku parc. č. 3791/28, Sušice • pozemků parc. č. 623/6 a 623/7, Boršov • pozemku parc. č. 3044, Udánky • Podání žádosti o prodej pozemku p.č. st. 306, k. ú. Staré Město

21. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 2556/12, ul. Lanškrounská – Udánky

22. Podání žádosti o prodej pozemku p. č. 1791/41, Boršov

23. Bezúplatný převod nemovitosti pozemku p. č. 2556/12

24. Bezúplatný převod ocelové haly na pozemku parc. č. 2610/3

25. Různé, diskuze

Vytvořeno 1.6.2011 16:40:02 | přečteno 350x | ernest