Zastupitelé přijali plán odpadového hospodářství

kukabus

Schválit předložený Plán odpadového hospodářství (POH) města Moravská Třebová na období let 2017-2021 doporučila moravskotřebovským zastupitelům rada města.

Plán odpadového hospodářství se zpracovává dle § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na dobu nejméně 5 let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 6 měsíců od změny podmínek. POH se zpracovává za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi podle zákona o odpadech.

Město Moravská Třebová mělo POH vyhotoven na období 2005-2010, ten už není v platnosti. Současný POH je zpracován na roky 2017-2021. Prezentace plánu v rozsahu 30 minut byla součástí programu zasedání zastupitelstva 13. března, kde byl POH Moravská Třebová předložen zastupitelstvu města ke schválení.

Odkaz na dokument na webu města:  

https://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/plan-odpadoveho-hospodarstvi.html


Vytvořeno 17.3.2017 12:07:43 | přečteno 394x | dagmar.zouharova