Zastupitelé schválili sloučení základních škol

Latinská škola   1U6B2831
Usnesením zastupitelstva města byl zahájen dlouho připravovaný proces optimalizace školství v Moravské Třebové. S účinností od 1. září 2021 dojde ke sloučení dvojice stávajících vzdělávacích zařízení ZŠ Kostelní náměstí a ZŠ Čs. armády do jednoho subjektu s názvem Základní škola U Kostela Moravská Třebová.
Z předešlých jednání s řediteli základních škol v Moravské Třebové vyplynula jednoznačná potřeba zjednodušit systém vzdělávání. Výsledkem celého procesu optimalizace budou dvě moderní základní školy ve městě, Základní škola Palackého a Základní škola U Kostela, která vznikne sloučením dvou stávajících menších základních škol. Našim společným cílem je nabídnout dětem moderní a příjemné prostředí, ve kterém se budou moci nejen kvalitně vzdělávat a rozvíjet svůj potenciál, ale také plnohodnotně trávit svůj volný čas. Díky sloučení vznikne dostatečně ekonomicky silná škola, která bude schopná pružně reagovat na demografický vývoj, zabránit segregaci žáků a zajistit stabilitu pedagogických pracovníků obou stávajících vzdělávacích zařízení,“ vysvětluje starosta Miloš Mička. Příprava na změnu přitom nebyla jednoduchá. „Děkuji všem zastupitelům, kteří se k tématu před jednohlasným schválením sloučení škol opakovaně scházeli na pracovních jednáních, kde společně řešili jednotlivé detaily a návaznosti. Poděkování za vstřícné a konstruktivní jednání patří především samotným ředitelkám obou škol i našemu odboru sociálních věcí a školství,“ dodává starosta.

S platností od 1. září 2021 dojde k prvnímu formálnímu kroku v podobě administrativního sloučení škol, které pomůže řešit postupné vyrovnání materiálního a prostorového vybavení i finanční náročnost zajištění chodu obou budov. Zároveň umožní, aby školy rozšířily a společně sdílely své vybavení (tělocvičny, učebny, materiální vybavení, personální zabezpečení) a plně využívaly aprobovanost pedagogů pro potřeby nově vzniklé základní školy. Obě školní budovy budou v této fázi pokračovat v běžném chodu a rodiče s dětmi tak nezaznamenají výrazné změny. Každá budova bude mít svého zástupce, pedagogům zůstanou zachována jejich pracovní místa a rozvržení dětí. Rodiče si budou moci v rámci nového subjektu zvolit budovu, do které přihlásí své dítě.

Druhá fáze bude realizována postupně. V jejím průběhu dojde k vybudování moderní přístavby u budovy na Kostelním náměstí, která dětem nabídne novou jídelnu a stravovací provoz, prostory pro školní družiny a nové učebny. Mezi nezbytné úpravy bude patřit také modernizace přírodovědných učeben, rozšíření kapacity kmenových tříd. Odhad celkových nákladů se dle studie pohybuje ve výši 40 mil. Kč bez DPH s financováním prostřednictvím rozpočtu města a případných dotací z programu IROP.

Vytvořeno 4.11.2020 16:18:02 | přečteno 1071x | v.dokoupil