Zavádění biometrických prvků do cestovních dokladů.

Dne 13. prosince 2004 schválila Rada EU Nařízení (ES) č. 2252/2004, o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy. Od 1.9.2006 budou všechny obce s rozšířenou působností přijímat a zpracovávat žádosti o tyto cestovní doklady s biometrickými prvky (ty jsou uloženy v elektronickém čipu cestovního dokladu). Biometrickými prvky se rozumí pořízení elektronické podoby žadatele a fotografie (od 1.9.2006) dále pak elektronické pořízení otisků prstů žadatele (od roku 2008). Město Moravská Třebová má rozpracovaný projekt, podle kterého bude mít k dispozici dvě kompletní pracoviště pro příjem žádostí a výdej cestovních dokladů a jedno pracoviště určené jen pro výdej. Díky tomu, že Občanské informační centrum je řešeno jako přepážkové pracoviště, nebudeme mít příliš velké problémy, po drobných stavebních úpravách (v měsíci březnu a dubnu), umístit dvě fotokabinky do stávajících prostor Občanského informačního centra. Pro občany celého správního obvodu tak připravíme dostatečný prostor pro podání žádosti o cestovní doklad, tak aby na těchto pracovištích nevznikaly fronty, především v období před dovolenými (květen - červenec 2007), kdy je o cestovní doklady zvýšený zájem.

Vytvořeno 7.2.2006 17:36:38 | přečteno 267x | ernest