Zelené plíce města se dočkají svého ošetření

Stromy tvoří v našem městě důležitou složku zeleně a podílejí se tak významně na zlepšování životního prostředí obyvatel. Plní řadu významných funkcí (estetickou, mikroklimatickou, hygienickou, ekologickou atd.).

Důležité je však nejen stromy vysazovat, ale také je pečlivě a odpovědně ošetřovat během celého života. Vedení města se proto rozhodlo, že v lednu 2010 zažádá o dotaci na projekt „Ošetření významných stromů na území města Moravská Třebová“. „Máme zájem o udržení stromové zeleně v dobrém zdravotním stavu, estetické s vyhovující vitalitou a v neposlední řadě neohrožujících své okolí,“ řekl starosta města Josef Ošťádal. Cílem projektu je ošetření významných stromů, které jsou součástí skupin či stromořadí podél zpevněných cest různého charakteru. Jedná se o ul. Jevíčská (u mostu), Kořístkova alej, alej ke hřbitovu, ul. Svitavská, ul. Jevíčská (u vojenské školy), ul. Dvorní, ul. Dukelská, ul. Brněnská, parkoviště pod zámkem a ošetření stromů nacházejících se na hřbitově. Dále se věnuje výchovnému řezu na mladých stromech dosazených v těchto vybraných lokalitách a v některých případech řeší nezbytné pokácení stromů a jejich náhradu novou výsadbou či doplnění vzniklých mezer. „Vzrostlé porosty, ve kterých převažuje zastoupení lípy, byly v různých zájmových lokalitách ošetřovány s rozdílným časovým odstupem. Stejně i výsadba a kácení jsou prováděny tak, jak to vyžaduje aktuální stav. Město každoročně vynakládá sto padesát tisíc korun na ošetření těchto stromů. Důvodem pro ošetření je prodloužení životnosti a zajištění provozní bezpečnosti stromů,“ sdělil vedoucí životního prostředí Pavel Báča. Finanční náklady na ošetření významných stromů ve městě jsou vyčísleny na tři miliony osm set tisíc korun. Město bude na tento projekt žádat o dotaci z Operačního programu životní prostředí ČR, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5. – Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Vytvořeno 23.11.2009 14:06:55 | přečteno 359x | ernest