Změna rozmístění kanceláří městského úřadu

IMG 20190904 131151

Nová čísla a umístění kanceláří jsou aktualizovány na informačních tabulích umístěných ve vestibulu radnice a v budově úřadu v Olomoucké ulici. Informace jsou k dispozici také v interaktivní navigaci na webu města. Jednotlivé změny přispívají k vytvoření efektivního a přehledného úřadu pro občany.


"Změnu organizačního řádu a rozmístění kanceláří jsme navrhnuli s maximální snahou o zjednodušení chodu městského úřadu jak pro občany, tak pro zaměstnance. Nově budou pracovníci jednotlivých odborů sedět vždy v jedné budově. Zároveň se snažíme o logické oddělení výkonu státní správy (do budovy v ulici Olomoucká) a samosprávy (do budovy radnice),“ vysvětluje tajemnice Tereza Sísová.

Mezi nejvýraznější změny patří probíhající přesun služebny městské policie do přízemí radnice, který bude dokončen začátkem října. V budově radnice nově naleznete také kompletní Odbor kancelář starosty a tajemníka, včetně oddělení přestupků (2. patro radnice). V zadním traktu radnice se nachází nový Odbor investic a správy majetku, který vzniknul sloučením Odboru rozvoje města a Odboru majetku a komunálního hospodářství. Opačným směrem do budovy úřadu v Olomoucké ulici putovali pracovníci Odboru obecní živnostenský úřad a nového Odboru sociálních věcí a školství.

Václav Dokoupil, mluvčí města


Vytvořeno 4.9.2019 13:21:05 | přečteno 300x | v.dokoupil