Změna termínů provádění revizí kotlů na pevná paliva

kotel tuhy
Dne 1. září vstoupil v účinnost zákon č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Dle novely musí být revize spalovacího zdroje na pevná paliva nově prováděna v pravidelných intervalech nejméně jednou za tři roky.

Touto novelou se mění mimo jiné i  ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší, dle kterého je provozovatel spalovacího zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, pokud tento zdroj slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen v pravidelných intervalech zajistit provedení revize tohoto kotle (před novelou bylo třeba zajistit revizi jednou za dva roky).

Novela zákona o ochraně ovzduší neobsahuje žádné přechodné ustanovení, které by tuto změnu povinnosti postihovalo. Platí proto nový povinný interval 3 roky pro provedení další revize kotle. Jinak řečeno, od 1. září 2018 bude platit, že povinnost zajistit revizi kotle je splněna, pokud od poslední revize neuplynuly více než 3 roky. Byla-li poslední revize kotle provedena např. v roce 2016, je třeba další revizi nechat provést až v roce 2019.

Zdeňka Motlová, odbor životního prostředí

Vytvořeno 3.9.2018 15:36:47 | přečteno 486x | v.dokoupil