Změna v systému sociálních služeb a v systému poskytování sociálních dávek

S účinností od 1. ledna 2007 se mění celý systém sociálních služeb a celý systém poskytování sociálních dávek, a to v souvislosti s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. V oblasti sociálních dávek jsou zavedeny 3 nové dávky - příspěvek na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc a doplatek na bydlení, které nahradí dávky poskytované podle zákona o sociální potřebnosti, příspěvek na společné stravování, peněžité a věcné dávky občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech. V žádném případě nejsou zrušeny všechny sociální dávky, např. pro zdravotně postižené občany/ např. příspěvek na zakoupení nebo provoz motorového vozidla apod./ V oblasti sociálních služeb byla zavedena nová dávka příspěvek na péči. Příspěvek na péči nahradí dosavadní zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o osobu blízkou.

Vytvořeno 3.1.2007 13:06:26 | přečteno 327x | ernest