Změna v úhradách poplatku za psa

Finanční odbor městského úřadu v Moravské Třebové v roce 2009 již nebude rozesílat držitelům psů složenky na úhradu stanoveného poplatku.

Občané mohou poplatek, bez předchozího upozornění, složit v hotovosti do pokladny Občanského informačního centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká 2 nebo do pokladny odboru finančního se sídlem na nám. T.G. Masaryka 29, popř. je možné si složenku na úhradu poplatku na těchto místech vyzvednout osobně.

Úřednice městského úřadu budou občany o vyměřené výši poplatku informovat přímo na přepážkách před vlastní úhradou. Další formou úhrady je možnost bezhotovostního převodu na účet města Moravská Třebová vedený u Komerční banky a.s. číslo účtu 19–1929591/0100 nebo u České spořitelny a.s. číslo účtu 19–1283386349/0800.

Při této formě úhrady si však musí poplatník předem vyžádat variabilní symbol na odboru finančním nebo v Občanském informačním centru. Požádat o přidělení variabilního symbolu lze osobně, telefonicky (tel. 461353111, 461353123) nebo elektronickou poštou (adresa: posta@mtrebova.cz).

Poplatek je splatný jednorázově do 30.4.2009 nebo, v případě ročního poplatku vyššího než 500 Kč, ve dvou splátkách, a to do 30.4.2009 a do 30.9.2009. Po­platníci, kteří platili poplatek za psa v předchozích letech převodem z účtu, mohou využít již přidělený variabilní symbol i pro rok 2009.

Vytvořeno 10.12.2008 9:40:07 | přečteno 368x | ernest