Změna v úhradách poplatku za psa

Městský úřad Moravská Třebová v roce 2010 (stejně jako v roce 2009) již nebude rozesílat držitelům psů složenky na úhradu stanoveného poplatku.

Občané mohou poplatek, bez předchozího upozornění, složit v hotovosti do pokladny Občanského informačního centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká 2 popř. do pokladny odboru finančního nebo odboru majetku města a komunálního hospodářství se sídlem na nám. T. G. Masaryka 29, dále je možné si složenku na úhradu poplatku na těchto místech vyzvednout osobně. Úřednice městského úřadu budou občany o vyměřené výši poplatku informovat přímo na přepážkách před vlastní úhradou.

Další formou úhrady je možnost bezhotovostního převodu na účet města Moravská Třebová vedeného u Komerční banky a. s. číslo účtu 19–1929591/0100 nebo u České spořitelny a. s. číslo účtu 19–1283386349/0800. Při této formě úhrady si však musí poplatník předem vyžádat variabilní symbol na odboru finančním nebo v Občanském informačním centru. Požádat o přidělení variabilního symbolu lze osobně, telefonicky (tel. 461 353 111, 461 353 123) nebo elektronickou poštou (adresa: posta@mtrebova.cz). Poplatek je splatný jednorázově do 30. 4. 2010 nebo, v případě ročního poplatku vyššího než 500 korun, ve dvou splátkách, a to do 30. 4. 2010 a do 30. 9. 2010. Poplatníci, kteří platili poplatek za psa v předchozích letech převodem z účtu, mohou využít již přidělený variabilní symbol i pro rok 2010.

Odbor finanční a odbor majetku města a komunálního hospodářství

Vytvořeno 29.1.2010 13:00:23 | přečteno 402x | ernest