Změny územního plánu

Zastupitelstvo města Moravská Třebová schválilo na svém zasedání dne 27.2.2006 zadání změny č.IV územního plánu sídelního útvaru Moravská Třebová (1 stupeň územně plánovací dokumentace). Návrh zadání byl veřejně projednán dne 12.5.2005.Do 6 měsíců se zpracuje koncept spojený s návrhem změny č.IV úPN Sú Moravská Třebová, který bude vystaven po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí a pak veřejně projednán. Vyhodnotí se a pokud vše proběhne bez větších problémů, bude na jednání zastupitelstva města předložen návrh změn č.IV ke schválení. O pořízení změny č.IV rozhodlo zastupitelstvo města. Důvodem pořízení změny jsou požadavky na aktualizaci součastného stavu územního plánu města a požadavky na změnu funkčního využití území pro bydlení, pro občanské vybavení, změnu dopravního řešení, vyznačení vyhlášeného záplavového území v k.ú.Moravská Třebová a Boršov. Jedná se o sedmnáct změn (4.01-4.17). územně plánovací dokumentace je důležitý závazný dokument pro rozhodování v území, který může zakonzervovat současný stav území, nebo naopak otevřít cestu k jeho dynamickému rozvoji.

Vytvořeno 3.3.2006 11:00:50 | přečteno 361x | ernest