Změny ve svozu odpadů v roce 2020

odpady
Od ledna 2020 začne platit nový harmonogram svozu komunálního odpadu, separovaného odpadu a bioodpadu. Komunální odpad bude svážen 1x za 3 týdny. Poslední svoz komunálního odpadu v roce 2019 bude výjimečně proveden ve čtvrtek 26. prosince v části Město a v úterý 31. prosince v Udánkách, Boršově a Sušicích.
Celosvětový trend včetně legislativy v Česku směřují k důslednějšímu třídění a zpřísňování podmínek pro nakládání s odpady. Městský rozpočet není schopen dlouhodobě pokrýt neustále rostoucí poplatky za likvidaci odpadů společně s náklady na odměňování obyvatel. Máme za sebou tři roky, během kterých se společně snažíme problematiku odpadového hospodářství aktivně řešit. Tato postupná snaha o lepší třídění odpadu je jediná cesta, jak snižovat množství směsného odpadu a chovat se šetrně k životnímu prostředí. Bez ohledu na to, zda občané za třídění získávají bonusy či nikoliv. Děkujeme, že třídíte,“ uvádí místostarosta Miloš Mička. Zastupitelé města schválili poplatek za komunální odpad na rok 2020 ve výši 700 Kč/osobu, který lze do 31. 3. 2020 uhradit v Občanském informačním centru, nebo bezhotovostně na účet města. Vzhledem k velkému nárůstu počtu nasbíraných EKO bodů, což mělo velký dopad na rozpočet města, byla hodnota EKO bodu snížena na 5 Kč. Zároveň se zastupitelé shodli na tom, že sleva za nasbírané EKO body se naposledy promítne do ceny poplatku na rok 2020. V roce 2021 budou platit jen standartní slevy pro určené věkové skupiny obyvatel.

Plán svozu odpadu na rok 2020 ikona souboruZDE nebo v lednovém vydání Moravskotřebovského zpravodaje.

Shrnutí nejdůležitějších změn:

Komunální odpad - změna četnosti svozu

  • svoz popelnic 1x za 3 týdny v celém městě (Město, předměstí, Boršov, Sušice, Udánky)
  • svoz 1100 l kontejnerů 1x za 2 týdny na sídlištích a u bytových domů (lokální problémy na sídlišti s přeplněnými kontejnery jsou průběžně řešeny na základě individuálních požadavků)

Separovaný odpad - možnost ukládat plast a papír v centru města a v rodinných domech do vlastních popelnic

  • svoz 1100 l kontejnerů na tříděný odpad 1x za týden v celém městě
  • Svoz popelnic na tříděný odpad 1x měsíčně
  • majitelé nemovitostí, nebo občané s trvalým pobytem v části Město (centrum města) mohou požádat o 120 l nebo 240 l popelnice na plast a papír formou bezplatné zápůjčky. Žádost lze podat do 31. 1. na odboru investic a správy majetku (bdudikova@mtrebova.cz, 603 709 044)
  • obyvatelé mimo sídliště a Město (centrum města) si mohou na vlastní náklady zakoupit modré a žluté popelnice (alternativa ke stávajícímu třídění do pytlů). Popelnice je možné zakoupit v kanceláři technických služeb, kde bude zároveň přidělen nezbytný čárový kód.

Bioodpad - odstranění kompostérů z veřejných ploch, místo nich lze využít biokontejnery (bytové domy, sídliště) a biopopelnice (centrum města)

  • Svoz biokontejnerů i biopopelnic 1x za týden v letním období a 1x za 2 týdny v zimním období (listopad až březen)
  • Na sídliště budou rozmístěny 1100 l biokontejnery, případné rozmístění do dalších lokalit připravujeme
  • majitelé nemovitostí, nebo občané s trvalým pobytem v části Město (centrum města) mohou požádat o 240 l biopopelnice formou bezplatné zápůjčky (do 31. 1. na odboru OISM bdudikova@mtrebova.cz, 603 709 044).

Vytvořeno 19.12.2019 10:44:25 | přečteno 3244x | v.dokoupil