Zpráva o stavu životního prostředí města Moravská Třebová

Moravská Třebová - trasa 7- č(4)_0.jpg

Každý občan České republiky má zákonem dané právo na informace o životním prostředí. Město Moravská Třebová se v loňském roce rozhodlo nechat zpracovat Zprávu o stavu životního prostředí města Moravská Třebová. Tuto zprávu dáváme volně k dispozici na webové stránky města.

Zprávu zpracovali zástupci Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj, o. s., Praha ve spolupráci s pracovníky městského úřadu (především odboru životního prostředí) a to na základě Metodiky pro sestavení zprávy o životním prostředí. Metodika je návodem pro město jak sestavit vlastní zprávu o stavu životního prostředí ve městě a jak tyto informace jasně a srozumitelně poskytnout dále svým občanům.

Pět důvodů, proč se město rozhodlo vydat zprávu o životním prostředí ve městě:

• zpráva je dokladem přístupu města k ochraně životního prostředí, jako

určujícího faktoru kvality života

• je podkladem pro koncepční dokumenty, strategické plánování a jednotlivé projekty města

• je ukazatelem vývoje ve zhruba pětiletých cyklech

• je vizitkou města pro ostatní obce, kraj, stát

• je pomůckou pro další práci místních organizací, školní práci žáků a studentů, podnikatelů

Zpráva poskytuje komplexní pohled na životní prostředí města ve všech souvislostech včetně vzájemných vazeb s okolím a popisu faktorů, které životní prostředí ovlivňují.

PřílohaVelikost
ikona souboruTimur brozura2012 web2.6 MB
Vytvořeno 25.1.2012 14:15:30 | přečteno 370x | ernest