Zveme na veřejné projednání územní studie Jihozápad

Výstřižek

Studie zástavby počítá se vznikem 4-6 bytových domů a 120 rodinných a řadových rodinných domů, spolu se zelení a potřebnou infrastrukturou nedaleko ulic Svitavská a Dr. Janského. Součástí studie je také obchodní centrum s komplexem služeb. Setkání s občany se uskuteční 11. 6. od 17:00 hod ve dvoraně muzea.

Veřejné projednání studie zástavby Jihozápad

Každý z účastníků bude mít možnost seznámit se s připravovaným projektem výstavby, dotazovat se na jeho podobu a uspořádání celé lokality na jihozápadním okraji města. Podrobnosti a vizualizace zástavby jsou k nahlédnutí zde. V průběhu akce bude Mateřské centrum Krůček zajišťovat hlídání dětí.

Základní parametry připravovaného záměru byly stanoveny již v roce 2010, kdy byl schválen Územní plán města Moravská Třebová (dále jen ÚP), který mimo jiné vymezil základní plochy pro rozvoj bydlení, občanského vybavení a průmyslu v oblasti Jihozápad. Při jeho tvorbě se vyjadřovaly všechny dotčené orgány státní správy, které při tom posuzovaly všechny nezbytné vlivy – urbanistickou koncepci, koncepci veřejného prostoru (doprava, energie atd.) nebo koncepci uspořádání krajiny (vymezení ploch, protierozní opatření, zeleně či systém ekologické stability a ochranu před povodněmi).

„Město Moravská Třebová kromě Udánského kopce nemá k dispozici žádné další parcely pro výstavbu rodinných domů. Ve městě rovněž sledujeme akutní nedostatek bytů, kdy na koupi nebo pronájem každého bytu čeká průměrně 10 – 20 zájemců. Realizace celého záměru Jihozápad je tedy jeden z nezbytných kroků k zastavení úbytku počtu obyvatel našeho města,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.

Představení vítězných projektů Participativního rozpočtu 2020

Během setkání s občany ve čtvrtek 11. 6. od 17:00 hod proběhne také představení vítězných projektů, které navrhli sami občané. V průběhu května probíhalo hlasování prostřednictvím online ankety Mobilního rozhlasu. Vítězný projekt bude město následně realizovat z položky participativní rozpočet, který pro letošní rok počítá s částkou 500 000 Kč. Vítězný projekt vzejde z následující čtveřice návrhů:
  • workoutové hřiště na Knížecí louce
  • dětské hřiště - MŠ Sušice
  • pavilon na návsi v Udánkách
  • zařízení na likvidaci plevele
Vytvořeno 2.6.2020 14:33:55 | přečteno 706x | v.dokoupil